Bestyrelse

Reersø Lokalråd

Vedtægter og forretningsorden

for Reersø Lokalråd:

Formand:

Martin Eggert Jørgensen

Strandvejen 81, 4281 Gørlev

tlf.: 40154047

Næstformand:

Lis Duncan

Engvej 8b,4281 Gørlev

Tlf. 20432399


Sekretær:

Joan Hedelund

Engvej 21, 4281 Gørlev


Kasserer:

Mona Skov

Strandvejen 62, 4281 Gørlev


Bestyrelsesmedlem:

Karsten Darre

Strandvejen, 4281 Gørlev


Bestyrelsessuppleant:

Søren Weensgaard


Bestyrelsessuppleant:

Flemming Jensen