Bestyrelse

Reersø Lokalråd

Vedtægter og forretningsorden

for Reersø Lokalråd:

Formand:

Kristian Nygaard Olsen

Strandvejen 18,4281 Gørlev

Tlf. 22533961


Næstformand:

Freddy Borre Hansen

Engvej 19, 4281 Gørlev

Tlf. 30289890

Facebook og webmaster


Sekretær:

Lis Duncan

Engvej 8B, 4281 Gørlev

Tlf. 20432399


Kasserer:

Christina Bjerre Miertz

Engvej 11, 4281 Gørlev

Tlf. 27173322


Bestyrelsesmedlem:

Frede Olsen

Engvej 8, 4281 Gørlev

Tlf. 20967867


Bestyrelsesmedlem:

Joan Hedelund

Engvej 21, 4281 Gørlev

Tlf. 24475651


Bestyrelsesmedlem:

Vagn Guldborg

Englodden 8, 4281 Gørlev

Tlf: 40412409


Bestyrelsessuppleant:

Anne Marie Pedersen

Jørgensenvej 11, 4281 Gørlev

Tlf. 41191750


Bestyrelsessuppleant:

Karen Hansen

Engvej 19,4281 Gørlev

Tlf. 51906967