KONTINGENT TIL REERSØ LOKALRÅD 2024.


Kontingentet er i 2024 på kr. 50,- pr. person.

Bedes indbetalt på bank konto 9570-13631654 i Danske Bank eller MobilPay på nr. 29479.

Oplys venligst: Navn og adresse, ellers kender vi ikke betaleren.

Oplys gerne mailadresse.

På forhånd tak for støtten 


Slagelse kommune vil skære kraftigt i vores busdrift

Link til forslag:

Forslag til ændringer i busdriften fra juni 2024 - Slagelse Kommune

 


Lokalrådets høringssvar vedr. kraftig reducering af busdrift på rute 432:

 

Reersø lokalråd har følgende bekymringer vedrørende Slagelse kommunes forslag til nedskæring af busrute 432 fra/til Reersø/Slagelse station.

 

Vi er bekymret for at kommende bosætning på Reersø vil blive mindre attraktivt, af nedenstående årsager.

 

Det er bekymrende at forslaget går alene på at kunne betjene de skolesøgende børn i folkeskolen på et minimumsniveau.

 

Vi frygter at det kan blive et problem for de forældre der har behov for at deres børn selv kan tage bussen til/fra SFO og lignede pasning før og efter skoletid.

 

Børn og unge får svært ved at kunne deltage fritidsaktiviteter, herunder sport/motion samt socialt samvær med venner, skolekammerater m.v..

 

Unge under uddannelse får svært ved at kunne møde på en læreplads, gymnasie m.v. hvis de er bosiddende på Reersø. Dette vil også gælde for de øvrige berørte små samfund under busrute 432.

 

Der er en hel del i den ældre aldersgruppe på Reersø, der er afhængig af bus for at kunne handle, frekventere læge, tandlæge, fysioterapeuter m.v..

Endvidere vil det gå ud over det sociale samvær, foreningsliv m.v. for denne gruppe.

Dette vil også gælde for de øvrige berørte små samfund under busrute 432.

 

De erhvervsdrivende er også afhængig af arbejdskraft og kunder, her tænkes bl.a. på A/S Musholm, campingpladsen, gæstesejlere, kro og caféer.

Desuden oplever vi en stigende grad af turister der ankommer med bus.

 

Det er problematisk for nogen at kunne passe et arbejde, hvis der ikke er mulighed for offentlig transport. Det gælder både for udearbejdende og dem der bor udenfor Reersø og arbejder her.

 

Reersø Lokalråd´s anbefaling er at politikerne vil genoverveje besparelsesforslaget på busrute 432, således der ikke ændres ved den nuværende busdrift.

Vi vil ligeledes opfordre Kalundborg kommune til at prioritere vigtigheden af at busruten bevares.

 

En gennemførelse af forslaget vil have store konsekvenser for lokalsamfundene langs ruten.

 

 

Med venlig hilsen

Reersø Lokalråd

v/formand Lis Duncan

 

Lokalrådet har fået forærende en trailer til flagalléen

Den står nu klar til brug i Beredskabets lagerrum.

Der er 7-polet stik på, så hvis din bil har 13-polet stik, skal du selv sørge for en adapter.

Den nye bestyrelse 2023 ser sådan ud:


Formand:                Lis Duncan

Næstformand:        Martin Jørgensen

Kasserer:                Mona Skov

Sekretær:                Karsten Darre

Medlem:                  Joan Hegelund

Medlem:                  Frede Olsen

Medlem:                  Freddy Borre Hansen

Suppleant:              Karen Hansen

Suppleant:              Kristian Olsen

Revisor:                  Søren Weensgaard

Revisor:                  Preben Jørgensen

Revisorsuppleant: Bent Lindholm Frederiksen